top of page

MĚSTSKÁ ARCHITEKTURA

Unikátní urbanistické celky a památkové zóny

Havířov

Město, jehož celé jádro bylo vystavěno v jednotném stylu okázalého a velkolepého socialistického realismu.

Památková zóna nejmladšího města v České republice nabízí pohledy na rozlehlé bulváry lemované budovami s množstvím zdobných prvků. V poslední době se v Havířově natáčel například internetový seriál z hokejového prostředí Lajna.

Ostrava-Poruba

Široký bulvár, důraz na symetrii a zdobnost, unikátní celky domů, dvorů a vnitrobloků. To je porubská sorela. Městský obvod Ostrava-Poruba je znám svou architekturou ve stylu socialistického realismu 50. let, tzv. sorelou, která je inspirována vzhledem sovětských velkých měst, ale zároveň v sobě ukrývá prvky antiky, renesance a klasicismu.

Ve filmech tak může být Poruba kulisami například některého z ruských měst, jak se ostatně už stalo ve filmu Babylon A.D., kde si právě porubská Hlavní třída zahrála v několika akčních scénách.

Ostrava-Vítkovice

Dělnické kolonie z konce 19. století díky své architektonické propracovanosti i občanské vybavenosti předběhly svou dobu.

Městská část Ostrava-Vítkovice navazuje na nedaleký areál bývalých Vítkovických železáren. S narůstajícím počtem zaměstnanců železáren přirozeně rostla potřeba nabídnout jim sociální zázemí. 
 

Vznikly tak kolonie pro úředníky, dělníky, společenský dům, hotel, nemocnice, tržnice, školy, jesle, radnice i kostel. To vše se společným jmenovatelem, kterým je režné neomítnuté zdivo. Díky svému vzhledu mohou ve filmu Vítkovice sehrát i roli dělnické Anglie, Vídně či Holandska.

bottom of page